ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

Sale
.ru
213.00RUB
.net
1445.00RUB
.com
995.00RUB
Sale
.рф
400.00RUB
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
995.00RUB
1 سال
995.00RUB
1 سال
1139.00RUB
1 سال
.net
1445.00RUB
1 سال
1445.00RUB
1 سال
1445.00RUB
1 سال
.org
1395.00RUB
1 سال
1395.00RUB
1 سال
1395.00RUB
1 سال
.biz
1610.00RUB
1 سال
1610.00RUB
1 سال
1610.00RUB
1 سال
.info
1287.00RUB
1 سال
1287.00RUB
1 سال
1287.00RUB
1 سال
.ru Sale
213.00RUB
1 سال
188.00RUB
1 سال
250.00RUB
1 سال
.рф Sale
400.00RUB
1 سال
400.00RUB
1 سال
400.00RUB
1 سال
.РУС New
900.00RUB
1 سال
N/A
900.00RUB
1 سال
.su Sale
550.00RUB
1 سال
N/A
600.00RUB
1 سال
.com.ua
890.00RUB
1 سال
890.00RUB
1 سال
890.00RUB
1 سال
.club
2340.00RUB
1 سال
2340.00RUB
1 سال
2340.00RUB
1 سال
.eu
498.00RUB
1 سال
N/A
834.00RUB
1 سال
.io
6344.00RUB
1 سال
6344.00RUB
1 سال
6344.00RUB
1 سال
.me
1843.00RUB
1 سال
1843.00RUB
1 سال
1843.00RUB
1 سال
.mobi
1674.00RUB
1 سال
1674.00RUB
1 سال
1674.00RUB
1 سال
.online
4127.50RUB
1 سال
4127.50RUB
1 سال
4127.50RUB
1 سال
.site
3176.25RUB
1 سال
3176.25RUB
1 سال
3176.25RUB
1 سال
.us
793.00RUB
1 سال
793.00RUB
1 سال
793.00RUB
1 سال
.xyz
1377.50RUB
1 سال
1377.50RUB
1 سال
1377.50RUB
1 سال
.actor
2877.00RUB
1 سال
2877.00RUB
1 سال
2877.00RUB
1 سال
.art
1214.00RUB
1 سال
1214.00RUB
1 سال
1214.00RUB
1 سال
.band
1823.00RUB
1 سال
1823.00RUB
1 سال
1823.00RUB
1 سال
.gallery
1884.00RUB
1 سال
1884.00RUB
1 سال
1884.00RUB
1 سال
.news
2267.00RUB
1 سال
2267.00RUB
1 سال
2267.00RUB
1 سال
.photography
1800.00RUB
1 سال
1800.00RUB
1 سال
1800.00RUB
1 سال
.photos
1800.00RUB
1 سال
1800.00RUB
1 سال
1800.00RUB
1 سال
.agency
2089.00RUB
1 سال
2089.00RUB
1 سال
2089.00RUB
1 سال
.center
1884.00RUB
1 سال
1884.00RUB
1 سال
1884.00RUB
1 سال
.company
1838.00RUB
1 سال
1838.00RUB
1 سال
1838.00RUB
1 سال
.foundation
2764.00RUB
1 سال
2764.00RUB
1 سال
2764.00RUB
1 سال
.ltd
1642.00RUB
1 سال
1642.00RUB
1 سال
1642.00RUB
1 سال
.management
1800.00RUB
1 سال
1800.00RUB
1 سال
1800.00RUB
1 سال
.press
5947.00RUB
1 سال
5947.00RUB
1 سال
5947.00RUB
1 سال
.pw
1843.00RUB
1 سال
1843.00RUB
1 سال
1843.00RUB
1 سال
.solutions
2250.00RUB
1 سال
2250.00RUB
1 سال
2250.00RUB
1 سال
.trade
3100.00RUB
1 سال
3100.00RUB
1 سال
3100.00RUB
1 سال
.bar
6365.00RUB
1 سال
6365.00RUB
1 سال
6365.00RUB
1 سال
.global
7035.00RUB
1 سال
7035.00RUB
1 سال
7035.00RUB
1 سال
.moscow
619.00RUB
1 سال
N/A
619.00RUB
1 سال
.town
2820.00RUB
1 سال
2820.00RUB
1 سال
2820.00RUB
1 سال
.world
3070.00RUB
1 سال
3070.00RUB
1 سال
3070.00RUB
1 سال
.run
1940.00RUB
1 سال
1940.00RUB
1 سال
1940.00RUB
1 سال
.team
2820.00RUB
1 سال
2820.00RUB
1 سال
2820.00RUB
1 سال
.app
1480.00RUB
1 سال
1480.00RUB
1 سال
1480.00RUB
1 سال
.chat
3020.00RUB
1 سال
3020.00RUB
1 سال
3020.00RUB
1 سال
.computer
2404.00RUB
1 سال
2404.00RUB
1 سال
2404.00RUB
1 سال
.digital
2764.00RUB
1 سال
2764.00RUB
1 سال
2764.00RUB
1 سال
.domains
2764.00RUB
1 سال
2764.00RUB
1 سال
2764.00RUB
1 سال
.download
2597.00RUB
1 سال
2597.00RUB
1 سال
2597.00RUB
1 سال
.email
1884.00RUB
1 سال
1884.00RUB
1 سال
1884.00RUB
1 سال
.host
7203.00RUB
1 سال
7203.00RUB
1 سال
7203.00RUB
1 سال
.media
2764.00RUB
1 سال
2764.00RUB
1 سال
2764.00RUB
1 سال
.network
1642.00RUB
1 سال
1642.00RUB
1 سال
1642.00RUB
1 سال
.software
2920.00RUB
1 سال
2920.00RUB
1 سال
2920.00RUB
1 سال
.systems
2250.00RUB
1 سال
2250.00RUB
1 سال
2250.00RUB
1 سال
.tech
5146.25RUB
1 سال
5146.25RUB
1 سال
5146.25RUB
1 سال
.technology
2250.00RUB
1 سال
2250.00RUB
1 سال
2250.00RUB
1 سال
.webcam
3100.00RUB
1 سال
3100.00RUB
1 سال
3100.00RUB
1 سال
.website
2098.75RUB
1 سال
2098.75RUB
1 سال
2098.75RUB
1 سال
.design
4564.00RUB
1 سال
4564.00RUB
1 سال
4564.00RUB
1 سال
.expert
4607.00RUB
1 سال
4607.00RUB
1 سال
4607.00RUB
1 سال
.life
2764.00RUB
1 سال
2764.00RUB
1 سال
2764.00RUB
1 سال
.loan
2597.00RUB
1 سال
2597.00RUB
1 سال
2597.00RUB
1 سال
.money
2764.00RUB
1 سال
2764.00RUB
1 سال
2764.00RUB
1 سال
.rest
3099.00RUB
1 سال
3099.00RUB
1 سال
3099.00RUB
1 سال
.services
3400.00RUB
1 سال
3400.00RUB
1 سال
3400.00RUB
1 سال
.support
1990.00RUB
1 سال
1990.00RUB
1 سال
1990.00RUB
1 سال
.tips
2250.00RUB
1 سال
2250.00RUB
1 سال
2250.00RUB
1 سال
.tours
5184.00RUB
1 سال
5184.00RUB
1 سال
5184.00RUB
1 سال
.vet
2820.00RUB
1 سال
2820.00RUB
1 سال
2820.00RUB
1 سال
.works
3450.00RUB
1 سال
3450.00RUB
1 سال
3450.00RUB
1 سال
.cash
2440.00RUB
1 سال
2440.00RUB
1 سال
2440.00RUB
1 سال
.credit
9393.00RUB
1 سال
9393.00RUB
1 سال
9393.00RUB
1 سال
.tax
4484.00RUB
1 سال
4484.00RUB
1 سال
4484.00RUB
1 سال
.college
5838.00RUB
1 سال
5838.00RUB
1 سال
5838.00RUB
1 سال
.science
2597.00RUB
1 سال
2597.00RUB
1 سال
2597.00RUB
1 سال
.cafe
2404.00RUB
1 سال
2404.00RUB
1 سال
2404.00RUB
1 سال
.kitchen
4603.00RUB
1 سال
4603.00RUB
1 سال
4603.00RUB
1 سال
.pizza
3909.00RUB
1 سال
3909.00RUB
1 سال
3909.00RUB
1 سال
.games
1549.00RUB
1 سال
1549.00RUB
1 سال
1549.00RUB
1 سال
.discount
2764.00RUB
1 سال
2764.00RUB
1 سال
2764.00RUB
1 سال
.guru
2764.00RUB
1 سال
2764.00RUB
1 سال
2764.00RUB
1 سال
.market
2320.00RUB
1 سال
2320.00RUB
1 سال
2320.00RUB
1 سال
.sale
2820.00RUB
1 سال
2820.00RUB
1 سال
2820.00RUB
1 سال
.shop
3700.00RUB
1 سال
3700.00RUB
1 سال
3700.00RUB
1 سال
.store
11261.25RUB
1 سال
6448.75RUB
1 سال
6448.75RUB
1 سال
.tools
3450.00RUB
1 سال
3450.00RUB
1 سال
3450.00RUB
1 سال
.watch
3450.00RUB
1 سال
3450.00RUB
1 سال
3450.00RUB
1 سال
.house
2764.00RUB
1 سال
2764.00RUB
1 سال
2764.00RUB
1 سال
.land
2764.00RUB
1 سال
2764.00RUB
1 سال
2764.00RUB
1 سال
.realty
29877.50RUB
1 سال
29877.50RUB
1 سال
29877.50RUB
1 سال
.rent
5838.00RUB
1 سال
5838.00RUB
1 سال
5838.00RUB
1 سال
.ai
8315.00RUB
1 سال
1495.00RUB
1 سال
8315.00RUB
1 سال
.baby
6460.00RUB
1 سال
6460.00RUB
1 سال
6460.00RUB
1 سال
.be
623.00RUB
1 سال
N/A
623.00RUB
1 سال
.biz.ua
499.00RUB
1 سال
N/A
499.00RUB
1 سال
.cc
4250.00RUB
1 سال
4025.00RUB
1 سال
4250.00RUB
1 سال
.cherkassy.ua
995.00RUB
1 سال
995.00RUB
1 سال
995.00RUB
1 سال
.cherkasy.ua
995.00RUB
1 سال
995.00RUB
1 سال
995.00RUB
1 سال
.chernigov.ua
869.00RUB
1 سال
869.00RUB
1 سال
869.00RUB
1 سال
.chernovtsy.ua
622.00RUB
1 سال
622.00RUB
1 سال
622.00RUB
1 سال
.ck.ua
995.00RUB
1 سال
995.00RUB
1 سال
995.00RUB
1 سال
.cn.ua
869.00RUB
1 سال
869.00RUB
1 سال
869.00RUB
1 سال
.co
2682.00RUB
1 سال
2682.00RUB
1 سال
2682.00RUB
1 سال
.co.in
1000.00RUB
1 سال
1000.00RUB
1 سال
1000.00RUB
1 سال
.co.ua
499.00RUB
1 سال
N/A
499.00RUB
1 سال
.com.kz
1238.00RUB
1 سال
1238.00RUB
1 سال
1238.00RUB
1 سال
.cool
2764.00RUB
1 سال
2764.00RUB
1 سال
2764.00RUB
1 سال
.crimea.ua
515.00RUB
1 سال
N/A
515.00RUB
1 سال
.cv.ua
628.00RUB
1 سال
628.00RUB
1 سال
628.00RUB
1 سال
.cx
1942.00RUB
1 سال
1942.00RUB
1 سال
1942.00RUB
1 سال
.cz
830.00RUB
1 سال
N/A
830.00RUB
1 سال
.date
2597.00RUB
1 سال
2597.00RUB
1 سال
2597.00RUB
1 سال
.dev
1615.00RUB
1 سال
1615.00RUB
1 سال
1615.00RUB
1 سال
.dn.ua
705.00RUB
1 سال
705.00RUB
1 سال
705.00RUB
1 سال
.dog
3882.00RUB
1 سال
3882.00RUB
1 سال
3882.00RUB
1 سال
.donetsk.ua
705.00RUB
1 سال
705.00RUB
1 سال
705.00RUB
1 سال
.dp.ua
637.00RUB
1 سال
637.00RUB
1 سال
637.00RUB
1 سال
.feedback
377.00RUB
1 سال
377.00RUB
1 سال
460.00RUB
1 سال
.firm.in
1047.00RUB
1 سال
1047.00RUB
1 سال
1047.00RUB
1 سال
.fm
8370.00RUB
1 سال
7952.00RUB
1 سال
8370.00RUB
1 سال
.fo
6618.00RUB
1 سال
6618.00RUB
1 سال
6618.00RUB
1 سال
.fr
833.00RUB
1 سال
833.00RUB
1 سال
833.00RUB
1 سال
.gen.in
1047.00RUB
1 سال
1047.00RUB
1 سال
1047.00RUB
1 سال
.group
2069.00RUB
1 سال
2069.00RUB
1 سال
2069.00RUB
1 سال
.if.ua
687.00RUB
1 سال
687.00RUB
1 سال
687.00RUB
1 سال
.in
960.00RUB
1 سال
960.00RUB
1 سال
960.00RUB
1 سال
.in.ua
798.00RUB
1 سال
798.00RUB
1 سال
798.00RUB
1 سال
.ind.in
1047.00RUB
1 سال
1047.00RUB
1 سال
1047.00RUB
1 سال
.ink
2764.00RUB
1 سال
2764.00RUB
1 سال
2764.00RUB
1 سال
.it
879.00RUB
1 سال
879.00RUB
1 سال
879.00RUB
1 سال
.ivano-frankivsk.ua
647.00RUB
1 سال
647.00RUB
1 سال
647.00RUB
1 سال
.kh.ua
735.00RUB
1 سال
735.00RUB
1 سال
735.00RUB
1 سال
.kharkiv.ua
735.00RUB
1 سال
737.00RUB
1 سال
735.00RUB
1 سال
.kharkov.ua
735.00RUB
1 سال
735.00RUB
1 سال
735.00RUB
1 سال
.kherson.ua
703.00RUB
1 سال
703.00RUB
1 سال
703.00RUB
1 سال
.khmelnitskiy.ua
703.00RUB
1 سال
703.00RUB
1 سال
703.00RUB
1 سال
.kiev.ua
683.00RUB
1 سال
683.00RUB
1 سال
683.00RUB
1 سال
.kirovograd.ua
609.00RUB
1 سال
609.00RUB
1 سال
609.00RUB
1 سال
.km.ua
752.00RUB
1 سال
752.00RUB
1 سال
752.00RUB
1 سال
.kr.ua
493.00RUB
1 سال
493.00RUB
1 سال
493.00RUB
1 سال
.ks.ua
703.00RUB
1 سال
703.00RUB
1 سال
703.00RUB
1 سال
.kz
1238.00RUB
1 سال
1238.00RUB
1 سال
1238.00RUB
1 سال
.lg.ua
699.00RUB
1 سال
699.00RUB
1 سال
699.00RUB
1 سال
.live
2267.00RUB
1 سال
2267.00RUB
1 سال
2267.00RUB
1 سال
.love
2932.00RUB
1 سال
2932.00RUB
1 سال
2932.00RUB
1 سال
.lt
1480.00RUB
1 سال
330.00RUB
1 سال
1480.00RUB
1 سال
.lt.ua
864.00RUB
1 سال
864.00RUB
1 سال
864.00RUB
1 سال
.lugansk.ua
699.00RUB
1 سال
699.00RUB
1 سال
699.00RUB
1 سال
.lutsk.ua
864.00RUB
1 سال
864.00RUB
1 سال
864.00RUB
1 سال
.lviv.ua
652.00RUB
1 سال
652.00RUB
1 سال
652.00RUB
1 سال
.mk.ua
724.00RUB
1 سال
724.00RUB
1 سال
724.00RUB
1 سال
.mx
3764.00RUB
1 سال
3597.00RUB
1 سال
3764.00RUB
1 سال
.name
1125.00RUB
1 سال
1125.00RUB
1 سال
1125.00RUB
1 سال
.net.in
1047.00RUB
1 سال
1047.00RUB
1 سال
1047.00RUB
1 سال
.net.ua
754.00RUB
1 سال
754.00RUB
1 سال
754.00RUB
1 سال
.nikolaev.ua
724.00RUB
1 سال
724.00RUB
1 سال
724.00RUB
1 سال
.od.ua
724.00RUB
1 سال
724.00RUB
1 سال
724.00RUB
1 سال
.odesa.ua
724.00RUB
1 سال
724.00RUB
1 سال
724.00RUB
1 سال
.odessa.ua
558.00RUB
1 سال
724.00RUB
1 سال
558.00RUB
1 سال
.org.in
1047.00RUB
1 سال
1047.00RUB
1 سال
1047.00RUB
1 سال
.org.kz
1238.00RUB
1 سال
1238.00RUB
1 سال
1238.00RUB
1 سال
.org.ua
754.00RUB
1 سال
754.00RUB
1 سال
754.00RUB
1 سال
.pl
1499.00RUB
1 سال
N/A
1499.00RUB
1 سال
.pl.ua
683.00RUB
1 سال
683.00RUB
1 سال
683.00RUB
1 سال
.plus
2962.00RUB
1 سال
2962.00RUB
1 سال
2962.00RUB
1 سال
.pm
833.00RUB
1 سال
780.00RUB
1 سال
833.00RUB
1 سال
.poltava.ua
683.00RUB
1 سال
683.00RUB
1 سال
683.00RUB
1 سال
.pp.ua
84.00RUB
1 سال
N/A
84.00RUB
1 سال
.re
734.00RUB
1 سال
734.00RUB
1 سال
734.00RUB
1 سال
.review
2597.00RUB
1 سال
2597.00RUB
1 سال
2597.00RUB
1 سال
.rovno.ua
992.00RUB
1 سال
992.00RUB
1 سال
992.00RUB
1 سال
.ru.com
388.00RUB
1 سال
N/A
1915.00RUB
1 سال
.rv.ua
619.00RUB
1 سال
619.00RUB
1 سال
619.00RUB
1 سال
.sebastopol.ua
492.00RUB
1 سال
227.00RUB
1 سال
492.00RUB
1 سال
.sm.ua
699.00RUB
1 سال
699.00RUB
1 سال
699.00RUB
1 سال
.space
2415.00RUB
1 سال
2415.00RUB
1 سال
2415.00RUB
1 سال
.style
2820.00RUB
1 سال
2820.00RUB
1 سال
2820.00RUB
1 سال
.sumy.ua
699.00RUB
1 سال
699.00RUB
1 سال
699.00RUB
1 سال
.te.ua
617.00RUB
1 سال
617.00RUB
1 سال
617.00RUB
1 سال
.ternopil.ua
617.00RUB
1 سال
617.00RUB
1 سال
617.00RUB
1 سال
.tm
9435.00RUB
1 سال
9095.00RUB
1 سال
9435.00RUB
1 سال
.today
2350.00RUB
1 سال
2350.00RUB
1 سال
2350.00RUB
1 سال
.tv
4000.00RUB
1 سال
4000.00RUB
1 سال
4000.00RUB
1 سال
.ua
3699.00RUB
1 سال
3699.00RUB
1 سال
3699.00RUB
1 سال
.uz.ua
683.00RUB
1 سال
683.00RUB
1 سال
683.00RUB
1 سال
.uzhgorod.ua
683.00RUB
1 سال
683.00RUB
1 سال
683.00RUB
1 سال
.vinnica.ua
465.00RUB
1 سال
465.00RUB
1 سال
465.00RUB
1 سال
.vision
3300.00RUB
1 سال
3300.00RUB
1 سال
3300.00RUB
1 سال
.vn.ua
545.00RUB
1 سال
545.00RUB
1 سال
545.00RUB
1 سال
.volyn.ua
864.00RUB
1 سال
864.00RUB
1 سال
864.00RUB
1 سال
.wiki
3350.00RUB
1 سال
3350.00RUB
1 سال
3350.00RUB
1 سال
.ws
913.00RUB
1 سال
2504.00RUB
1 سال
3183.00RUB
1 سال
.wtf
2820.00RUB
1 سال
2820.00RUB
1 سال
2820.00RUB
1 سال
.yalta.ua
492.00RUB
1 سال
227.00RUB
1 سال
492.00RUB
1 سال
.zaporizhzhe.ua
699.00RUB
1 سال
699.00RUB
1 سال
699.00RUB
1 سال
.zhitomir.ua
627.00RUB
1 سال
627.00RUB
1 سال
627.00RUB
1 سال
.zone
3450.00RUB
1 سال
3450.00RUB
1 سال
3450.00RUB
1 سال
.zp.ua
699.00RUB
1 سال
699.00RUB
1 سال
699.00RUB
1 سال
.zt.ua
627.00RUB
1 سال
627.00RUB
1 سال
627.00RUB
1 سال
.net.kz
1240.00RUB
1 سال
1240.00RUB
1 سال
1240.00RUB
1 سال
.xn--80adxhks
618.75RUB
1 سال
N/A
618.75RUB
1 سال
.xn--80ao21a
1240.00RUB
1 سال
1240.00RUB
1 سال
1240.00RUB
1 سال
.xn--80asehdb
3117.50RUB
1 سال
N/A
4907.50RUB
1 سال
.xn--80aswg
4422.50RUB
1 سال
N/A
5127.50RUB
1 سال
.xn--c1avg
1487.50RUB
1 سال
1487.50RUB
1 سال
1487.50RUB
1 سال
.xn--j1amh
792.50RUB
1 سال
792.50RUB
1 سال
792.50RUB
1 سال
.xn--p1acf
1043.75RUB
1 سال
N/A
1636.25RUB
1 سال
.xn--p1ai
212.50RUB
1 سال
187.50RUB
1 سال
237.50RUB
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains